תחומי פעילות

מערכת זיהוי טיב הדפסה FFC2

המקרה

חברת אשר הינה יצרן מוצרים המתמחה ביצור פקקים עם חיבור למזרק בתעשיית הרפואה. החברה רכשה מכונה חדשה אשר אורזת את הפקקים בבליסטרים ומדפיסה את ננתוני המארז על הבליסטר. קצב המכונה הוא 30 מחזורים בדקה כאשר היחידות מיוצרות בשורות של 5 או 7 מוצרים. סה"כ מופקות עד 210 יחידות בדקה. בעקבות תלונות מרובות שהתקבלו במפעל מצד הלקוחות על איכות ההדפסה, בא צורך להתקין מערכת OCR לבקרה על טיב ותקינות ההדפסה שמבוצעת על גבי המוצר.
 

הפתרון

 1. הותקנו 7 מצלמות מתוצרת Cognex לחיבור ברשת TCP/IP אשר שולבו במכונה בתחנה עוקבת להדפסה לצורך זיהוי טיב ההדפסה;
 2. נבנתה רשת Ethernet לחיבור המצלמות ואספקת מתח הפעלה (PoE);
 3. הותקן בקר Siemens S7-200 ומסך הפעלה מדגם TP-177B;
 4. נכתבה תוכנה לאינטגרציה מלאה בין בקר המערכת וקו הייצור;
 5. הותקנה מערכת תאורה מבוססת LED לאזור הצילום;
 6. הותקנה מצלמה נוספת מתוצרת Cognex לפני ראש החיתוך לזיהוי מרכוז ההדפסה;
 7. תוכננה ונבנתה ביציאה מהמכונה מערכת פסילת מוצרים להוצאת בליסטרים לא תקינים;
 8. נכתבה תוכנה למצלמות Cognex לזיהוי OCR.

התוצאה

 1. כיום המערכת מאפשרת בקרה על טיב ההדפסה על גבי המוצרים;
 2. נחסך הצורך לבצע בקרת איכות מתישה על תקינות הדפסה;
 3. בקו ייצור נוסף אשר הזמין הלקוח, תשולב מערכת נוספת דומה.
 
מידע נוסף