תחומי פעילות

צביעת כבישים

כללי
החברות מתמחות בצביעת כבישי ישראל עבור מע"צ.
 
הבעיה
לחברות צי משאיות בעלות מתקנים לצביעת כבישים בצבע ומתקן פיזור גרנולות זכוכית להחזרת אור בלילה.
 נדרשה תוכנת פיקוד המאפשרת שליטה פשוטה יחסית על המערכת ובעלת יכולת לבצע מעברים מהירים בין סוגי קווים שונים לפי הסטנדרטים של מע"צ, כמו כן על המערכת להפיק דוחות של מרחקים צבועים וכמויות חומר נצרך.
 
הפיתרון
1.      הותקנה מערכת בקרה ומערכת פנאומטיקה המאפשרת שליטה פרטנית על כל דיזת צביעה וברז פיזור גרנולות זכוכית.
2.       הותקנה קופסת פיקוד עם בוררים להפעלה פשוטה של המערכת ושלט חוטי לשליטה בצביעה ידנית.
3.      נבנתה תקשורת עם מדפסת להדפסת דוחות צביעה לפי תקן ודרישת מע"צ.
 
התוצאה
1.      המערכת מאפשרת לבצע צביעה במגוון אפשרויות לכלל הכבישים החדשים בארץ.
2.      המערכת מאפשרת חידוש צביעה בכבישים ישנים.
3.      המערכת סופרת ק"מ של צביעה, כמות שימוש צבע וגרנולות.
4.      המערכת יודעת לחשב את הנתונים הסטטיסטיים של צריכת החומר בזמן הצביעה.
5.      המערכת מפיקה דוחות מודפסים לבקרה עם כלל הנתונים הנדרשים.
 
 
פתרונות נוספים שעשויים לעניין אותך
מידע נוסף