תחומי פעילות

מכונת אריזת טבליות באריזת בליסטר Marchesini

הבעיה
בחברה המתמחה בייצור תרופות קיימת מכונת אריזה המיועדת לסגירת טבליות\כמוסות לאריזת בליסטר.
המכונה היתה מבוססת על בקר מיושן שהקשה לבצע שיפורים במערכת ועל אחזקתה.
 
 
הפיתרון
1.    הותקנה מערכת בקרה הכוללת בקר מתוכנת מתוצרת Unitronics  דגם VisiLogic V280 ,מערכת הנעה המבוססת על וסת  Mitsubishi, מצלמת Cognex  בעלת מסך לזיהוי בליסטרים בעייתיים.
2.    מערכת בקרה המספקת ממשק למכונת אריזת בליסטרים, כוללת מכונת הדפסה של פרטי המוצר ומכונת קרטונטה (אריזת בליסטרים לתוך הקופסאות).
3.    מצלמה צבעוניתCognex   שתפקידה לזהות בעיות בבליסטר: חוסר טבליה, טבליה זרה (לפי גיאומטריה וצבע), טבליה עם חוסר של 1% או יותר, טבליה סדוקה.
4.    מערכת פסילה שמבטיחה פסילת בליסטרים לפי תוצאות בדיקת מצלמה ועל סמך PVC לא תקין (פסים, קיפולים, מעיכות).
5.    סינכרון בין מנגנוני המכונה על בסיס אנקודר .
6.    מצלמת  Cognex  מאפשרת את לימוד כל הפרמטרים של המוצר חדש מהמסך.
 
התוצאה
1.  כיום המערכת מאפשרת בקרה באיכות גבוהה על תהליך האריזה.
2.  קטנו הפסקות בעבודה שנגרמו בשל תקלות, הדבר הביא לעמידה בדרישות קצב עבודה של
       40-220 בליסטרים לדקה.
3.  קיימת פסילה בטוחה של בליסטרים לא תקינים.
 
מידע נוסף